Een avond vol verrassingen
met Sinterklaas en Piet
van FC Berghuizen

De geschiedenis

Sinterklaas komt langs in OldenzaalDe Sint-Nicolaasactie van FC Berghuizen bestaat al 63 jaar. Meer dan 60 jaar staan wij in december voor u klaar. Elk jaar opnieuw staan wij garant voor een ‘heerlijk avondje’.

Hoe het allemaal begon

Eind jaren ‘50 werd het Sinterklaasfeest georganiseerd door de Katholieke Arbeiders Jeugd in Berghuizen. Een Sint en twee pieten brachten op Sinterklaasavond op de fiets bezoekjes aan familie en bekenden in Berghuizen. Nadat de KAJ in 1961 werd opgeheven, bleef het Sinterklaasfeest in Berghuizen bestaan en in het najaar van 1961 zag de Sint-Nicolaasactie van FC Berghuizen het levenslicht.

Vanaf het begin werd er een vrijwillige bijdrage gevraagd voor een bezoek van de Sint en zijn pieten. Immers, de Sint is een kindervriend voor arm en rijk. De opbrengsten waren bestemd voor de jeugdafdeling van FC Berghuizen. Het waren moeilijke jaren. De kosten waren relatief hoog en de opbrengsten nog te laag. Maar al was het begin erg moeilijk, in de jaren zeventig groeide het aantal klanten gestaag. De bezoekuren werden uitgebreid, er werd geïnvesteerd in kleding en aanverwante artikelen en er kwamen steeds meer vrijwilligers die werden ingewijd in de geheimen van Sint-Nicolaas. Ook de klantenwerving werd professioneler. Niet alleen de wijk Zuid-Berghuizen kon profiteren van een bezoekje van de Sint maar heel Oldenzaal kon een boeking doen.

Gezien de enorme organisatie rond Sinterklaas besloot het jeugdbestuur een aparte commissie in het leven te roepen, die vanaf 1981 alle zaken regelde. Vanaf dat moment werden ook verzoeken voor een bezoek in delen van Hengelo, Lonneker en Losser ingewilligd. Verder groeide het aantal bedrijfsbezoeken. Bij de intrede van het computertijdperk, werd vervolgens het samenstellen van de routes gedigitaliseerd. Per postcode worden nu routes samengesteld.

Heden ten dage is de actie een professionele organisatie met zo’n 500 vrijwilligers. Er worden ruim 500 gezinnen bezocht en ongeveer 80 bedrijven. Samen met elkaar maken we van elk bezoek iets moois. Al meer dan 50 jaar. De Sint van FC Berghuizen heeft nog steeds dezelfde doelstellingen als in 1961, de actie is nog steeds gebaseerd op dezelfde pijlers zoals die in 1961 geslagen zijn. Al het werk wordt gedaan door vrijwilligers en ………de Sint is er voor iedereen. Voor arm en rijk. Hij vraagt nog steeds een vrijwillige bijdrage voor de jeugdafdeling van FC Berghuizen.

Voor bedrijven, verenigingen, scholen en dergelijke gelden vastgestelde tarieven. Meer informatie over de tarieven en de wijze van aanmelden vindt u hier.

Wilt u in het bezit komen van het prachtige jubileumboekje van de Commissie Sint-Nicolaas van FC Berghuizen?

Dit unieke bewaarexemplaar kost u nu slechts € 5,00. Het boekje heeft een mooie vormgeving en bevat leuke interviews van 50-jaar Sinterklaas, evenals Sinterklaasliedjes, Sinterklaasrecepten, anekdotes enzovoorts.  Stuur een mail naar   met uw naam, adres en hoeveel boekjes u wenst. Wij zorgen dan dat uw bestelling, na betaling, bij u thuis wordt bezorgd.